Nieuwsbrief

Augustus 2013


Asperion update over SEPA en IBAN

SEPA houdt de gemoederen bezig. In de media wordt er regelmatig over gesproken en geschreven en ook de banken schromen niet om u te bestoken met SEPA publicaties.

Ook Asperion vindt het de hoogste tijd om u weer bij te praten en op de hoogte te brengen c.q. te houden van de stand van zaken. Wij menen dat u als Asperion-gebruiker zult kunnen concluderen dat onze software tijdig klaar is voor SEPA en geven u hierbij enkele praktische tips om de overgang naar SEPA zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 
In deze nieuwsbrief:
- Stand van zaken
- Betaal- en Incassobestanden
- Mandaatregistratie
- SEPA Checklist

Hoe wordt SEPA in Asperion geïntroduceerd?

Zoals we u al eerder hebben bericht, zal de software van Asperion in een aantal fasen gereed gemaakt worden voor SEPA. Een gefaseerde invoering is noodzakelijk omdat nog niet alle banken en bedrijven al met de nieuwe standaard (kunnen) werken en om Asperion-gebruikers in staat te stellen, zonder veel werk ineens, gaandeweg hun administratie op orde te krijgen.


Fase 1 is klaar : IBAN nummers kunnen al opgeslagen en verwerkt worden

De eerste fase is in 2012 gereleased. Asperion-software kan sindsdien, naast het bestaande rekening formaat, ook de nieuwe IBAN-nummering verwerken. Alle rekening informatie, zowel eigen, debiteuren- als crediteurenrekeningen, van alle administraties is daartoe, geheel geautomatiseerd, aangevuld met de nieuwe IBAN-codering. Hiervoor hebben de gebruikers niets hoeven doen. Bij het invoeren van een nieuwe relatie worden bankrekeningen on-the-fly aangevuld met de nieuwe IBAN-nummers (en vice versa).


Fase 2 : bankafschriften, betaal- en incasso's in nieuw formaat

Binnenkort worden in Fase 2 de nieuwe SEPA-bestandsformaten geïmplementeerd voor bankafschriften, betaal- en incassobestanden. De verwachting is dat deze functionaliteit gedurende het 4e kwartaal wordt gereleased. Hiervoor hoeft u zelf niets te doen. Gebruikers van electronische bankafschriften en/of betaalbestanden zijn dan klaar, ruim voor de deadline van februari 2014!

Als gebruiker van incassobestanden kunt u dan tevens de SEPA compatibele incassobestanden vanuit de Asperion-administratie versturen. Maar voordat u dit kunt doen moet u het nodige met uw bank regelen (nieuw SEPA incassocontract). De spelregels hiervoor kan de bank u geven.


Hoe verandert de bestaande incasso functie?

De huidige Asperion incasso functionaliteit zal aangepast worden om de nieuwe Euro-incasso's te kunnen verwerken. De bestaande incasso-overeenkomsten die met klanten (particulieren of bedrijven) zijn afgestemd mogen hiervoor gebruikt blijven worden. Gebruikers moeten wel beseffen dat de periode waarbinnen de debiteur een incasso kan storneren verlengd wordt naar 8 weken!


Zonder meerkosten

Alle bovengenoemde aanpassingen van reeds bestaande functionaliteit t.b.v. SEPA, zullen uiteraard zonder meerkosten worden aangeboden.

Mandaatregistratie : Nieuwe module voor nieuwe incassovorm

De nieuwe incassovorm die met SEPA mogelijk wordt is de Euro-Bedrijven-incasso. Deze incassovorm kan alleen met bedrijven als afnemer afgesloten worden (Business-to-Business).

Het grote voordeel van de Euro-Bedrijven-incasso, is dat deze debiteuren na de incasso dan niet meer kunnen storneren.
Dit geeft u als leverancier nog méér zekerheid. De consequentie is dat er striktere regels en procedures gelden voor het afsluiten en beheren van de machtigingen (mandaten) voor deze incassovorm.
SEPA Mandate

Om het beheer van deze nieuwe machtigingen goed te kunnen doen is een geheel nieuwe mandaatregistratie module in ontwikkeling, die er voor zorgt dat de gebruiker rekening kan houden met alle regels die hiervoor zijn opgesteld. Deze nieuwe module staat gepland voor eind 2013 en is dus alleen van toepassing voor u als gebruiker die deze nieuwe incassovorm ook daadwerkelijk wilt gebruiken.

SEPA Checklist

Wat u nu hierop vooruitlopend kunt doen is :

NU : Al uw factuurlayouts en andere documenten voorzien van uw nieuwe IBAN-nummers.

NU : Een nieuw SEPA incassocontract met uw bank afsluiten als u gebruik maakt of wilt gaan maken van de incasso functionaliteit.
Het oude incasso contract vervalt immers in februari 2014. Laat dit nieuwe contract echter nog niet ingaan tot NA de release van Fase 2!

NA fase 2 : De bank op de hoogte brengen van het feit dat u vanaf dat moment SEPA compatibele betaal- en/of incasso bestanden kunt aanleveren. Vraag bij uw bank op welke wijze deze moet worden geïnformeerd.

NU: Als u gebruik wilt gaan maken van de nieuwe Euro-Bedrijven-incasso, dan moet elke klant een speciaal nieuw machtigingsformulier tekenen (mandaat). Uw bank kan u nu al van deze nieuwe formulieren voorzien.


Wij houden u op de hoogte van de toekomstige ontwikkelingen en updates middels deze periodieke nieuwsbrief. Mocht u intussen nog vragen hebben, kunt u terecht bij onze helpdesk via helpdesk@asperion.nl.