Nieuwsbrief

November 2013

SEPA Incasso bestanden en mandaat registratie

Zoals in de laatste nieuwsbrief beloofd zouden de nieuwe SEPA-bestandsformaten in de loop van het 4e kwartaal worden geïmplementeerd. Na de betaalbestanden is het voor incassobestanden nu ook zover. Gebruikers van incassobestanden zijn dus SEPA klaar. Daarmee is alle Asperion software volledig SEPA compliant geworden.

Incassobestanden, ook wel incassobatches genoemd, konden tot op heden alleen in het CLIEOP formaat aangemaakt worden. Dit bestandsformaat blijft voorlopig nog te gebruiken.

 
In deze nieuwsbrief:
- Incasso bestanden in SEPA formaat
- Nieuw: Mandaatregistratie
- Nieuw: Internationale betaal/incasso opdrachten
- Import/export van IBAN en BIC stamgegevens

Nieuw is dat naast het CLIEOP formaat nu ook incassobestanden in het SEPA formaat mogelijk geworden zijn. Bij het aanmaken van een nieuw incassobestand moet daar dan wel bewust voor gekozen worden.

De nieuwe SEPA incassobestanden zijn uitgebreid bij de grootste banken getest (ING, Rabobank en ABN-AMRO). Asperion heeft van elk van hen een validatie rapport ontvangen, hetgeen bevestigt dat de bestanden beantwoorden aan de gestelde eisen.


Overleg met uw bank

Het is raadzaam om eerst met uw bank het gebruik van incassobestanden in het SEPA formaat af te stemmen. Als de bank er klaar voor is dan kunt u voortaan de SEPA incassobestanden gaan gebruiken.


Automatische Rabobank-koppeling

Voor gebruikers van de automatische koppeling met de Rabobank verandert er nog niets. De bestanden blijven voorlopig nog in het CLIEOP formaat aangeleverd worden, tot ook de automatische koppeling SEPA proof is. De overstap naar SEPA gebeurt in overleg tussen Asperion en de Rabobank en zal straks geheel automatisch plaatsvinden.


Zonder meerkosten

De bovengenoemde functie uitbreiding staat inmiddels online voor gebruik en wordt zonder meerkosten aangeboden.

Bekijk de Online Help over deze release

Nieuw : Mandaat registratie functie

Nieuw op de debiteurkaart is het tabblad "Incasso". Deze is van belang als er gebruik gemaakt wordt van de incassofunctie. Het bevat de mandaat registratie functie.

Een Incasso Mandaat is een incassomachtiging in een vorm (SEPA) die vanaf februari 2014 de eerdere incassomachtigingen vervangt. Het is een document dat door elke debiteur getekend moet worden en waarin aan u, als incassant, het recht verleend wordt om openstaande bedragen te incasseren. Om te kunnen incasseren moet u beschikken over een geldig incasso mandaat.
Mandaten

Met deze nieuwe mandaatregistratie functie, kunt u eenvoudig nieuwe mandaten genereren voor uw debiteuren. Deze nieuwe functie staat inmiddels online voor gebruik en wordt zonder meerkosten aangeboden aan alle bestaande incasso gebruikers.

Bekijk de Online Help over deze functie.

Nieuw : Internationale opdrachten nu ook mogelijk

Het tot op heden gebruikte CLIEOP formaat ondersteunde geen internationale betalingen. Met het nieuwe SEPA formaat worden betalingen en incasso's naar SEPA landen nu wel mogelijk. Hiervoor is de registratie van het IBAN nummer en de BIC Code van de buitenlandse banken nodig. Deze velden vindt u op uw debiteur- en crediteurkaarten en zijn voor zover mogelijk al door Asperion ingevuld. SEPA Landen

IBAN en BIC nu ook via Import en Export aan te passen

De stamgegevens van de debiteuren en crediteuren zijn aangevuld met het IBAN nummer en de BIC Code. Deze velden zijn tegelijkertijd toegevoegd aan de standaard import- en exportdefinities (templates) van Asperion. Dat heeft als gevolg dat, door het klikken op het Excel icoon in het debiteuren- of crediteuren overzicht, deze gegevens nu dus ook met de overige stamgegevens worden geëxporteerd. Ook bij het zelf aanmaken van eigen bestandsdefinities kunnen IBAN nummer en BIC code nu dus ook gebruikt worden

Belangrijk!
Let op bij de import van debiteur- of crediteur stamgegevens dat het importbestand overeenkomt met de vernieuwde standaard importdefinitie (template). Door de toevoeging van de nieuwe velden is de kolomvolgorde van uw oude importbestanden, als die volgens de oude template structuur zijn geëxporteerd, niet zonder wijziging bruikbaar. In de meeste gevallen zal een inconsistentie tot foutmeldingen leiden. Er bestaat echter ook een kans op onbedoelde overschrijving van gegevens.
Beter is het om uw stamgegevens eerst te exporteren en in het resulterende exportbestand de wijzigingen (bijvoorbeeld toevoeging van IBAN en BIC nummers) aan te brengen. Importeer vervolgens dit gewijzigde bestand.