Nieuwsbrief

Oktober 2013


Betaalbestanden versturen in het SEPA formaat

Zoals in de laatste nieuwsbrief beloofd zouden de nieuwe SEPA-bestandsformaten in de loop van het 4e kwartaal worden geïmplementeerd. Na de bankafschriften is het voor betaalbestanden nu ook zover. Gebruikers van electronische bankafschriften en/of betaalbestanden zijn dus SEPA klaar.

Betaalbestanden, ook wel betaalbatches genoemd, konden tot op heden alleen in het CLIEOP formaat aangemaakt worden. Dit bestandsformaat blijft voorlopig nog beschikbaar.

 
In deze nieuwsbrief:
- Betaalbestanden in SEPA formaat
- Kengetallen functie uitgebreid
- Nieuw : Facturen kopieren
- Asperion Accountancy Update

Nieuw is dat naast het CLIEOP formaat nu ook betaalbestanden in het SEPA formaat mogelijk geworden zijn. Bij het aanmaken van een nieuw betaalbestand moet daar dan wel bewust voor gekozen worden.

De nieuwe SEPA betaalbestanden zijn uitgebreid bij de grootste banken getest (ING, Rabobank en ABNAMRO). Asperion heeft van elk van hen een validatie rapport ontvangen, hetgeen bevestigt dat de bestanden beantwoorden aan de gestelde eisen.


Overleg met uw bank

Het is raadzaam om eerst met uw bank het gebruik van betaalbestanden in het SEPA formaat af te stemmen. Als de bank er klaar voor is dan kunt u voortaan de SEPA betaalbestanden gaan gebruiken.


Automatische Rabobank-koppeling

Voor gebruikers van de automatische koppeling met de Rabobank verandert er niets. De betaalbestanden blijven voorlopig nog in het CLIEOP formaat aangeleverd worden, tot ook de automatische koppeling SEPA proof is. De overstap naar SEPA gebeurt in overleg tussen Asperion en de Rabobank en zal straks geheel automatisch plaatsvinden.


Zonder meerkosten

De bovengenoemde functie uitbreiding staat inmiddels online voor gebruik en wordt zonder meerkosten aangeboden.


Internationale betalingen binnenkort ook mogelijk

Het tot op heden gebruikte CLIEOP formaat ondersteunde geen internationale betalingen. Met het nieuwe SEPA formaat worden betalingen naar SEPA landen in principe mogelijk. Hiervoor is de registratie van de BIC Code van de buitenlandse banken nodig. Aan deze mogelijkheid wordt thans gewerkt zodat binnenkort ook internationale betalingen (naar SEPA landen) met het SEPA betaalbestand mogelijk worden.


Hoe zit het met Euro incasso bestanden?

Met deze release is een belangrijke (SEPA-Fase 2) mijlpaal bereikt. De volgende mijlpaal is de Euro incasso. Als gebruiker van incassobestanden moet u dus nog even wachten. Want aan SEPA compatibele incassobestanden wordt nog gewerkt. Deze zullen uiteraard tijdig klaar zijn voor gebruik.

Bekijk de Online Help over het betalingvoorstel

Nieuw : Kengetallen functie uitgebreid

In deze tijd van economisch zwaar weer wordt het steeds belangrijker dat er snel conclusies getrokken kunnen worden uit de actuele bedrijfsresultaten. Informatie over de performance, de trends, de liquiditeiten etc. Kenners maken daarbij gebruik van zogenaamde kengetallen of KPI's zoals: bruto marge, solvabiliteit en quick ratios. Kengetallen
De kengetallen functie is nu op veler verzoek belangrijk uitgebreid. De mogelijkheid tot het formuleren van kengetallen is bijna onbeperkt geworden en ook het aantal rapportages waarin de kengetallen getoond kunnen worden is uitgebreid. Als u reeds over de kengetallenfunctie beschikte, dan is dit een kosteloze uitbreiding.

Bekijk de Online Help over kengetallen

Nieuw : Kopiëren van facturen

Als u regelmatig dezelfde factuur naar meerdere debiteuren wilt versturen dan is er nu goed nieuws : Concept facturen die eerder zijn aangemaakt kunnen eenvoudig worden gekopiëerd.

Zo bestaat nu de mogelijkheid om een kopie van een conceptfactuur te maken, voor één debiteur of voor een groep van debiteuren (debiteursoort).

De kopieerfunctie is uitgevoerd als standaard uitbreiding van de bestaande facturatiefunctie binnen de module Facturatie.

Voorbeeld van een toepassing waarbij veel tijd bespaard gaat worden is het versturen van eenzelfde factuur naar de leden van een vereniging voor de periodieke lidmaatschapskosten.

Bekijk de Online Help over deze funtie.

Overige releases

  • Verbeterde rapportage verantwoordingen (module: inTime)
  • Kopiëren van vaste memoriaal boekingen (module: Financieel)

Accountancy Update Meetings 26 en 28 November

Wist u dat Asperion op 26 en 28 November a.s. weer de jaarlijkse Accountancy Update Meetings organiseert? Als u als accountant of administratiekantoor gebruik maakt van Asperion, dan mag u deze dag niet missen! De agenda wordt u binnenkort toegestuurd.