‘ZZP Pilot met de Belastingdienst’ nu met aangifte Inkomstenbelasting

AdmInbox ZZP gebruikers: meld je nu aan voor de ZZP-pilot en doe zelf de aangifte inkomstenbelasting over 2019!

Aangifte doen? Snel en eenvoudig!

De aangifte Inkomstenbelasting eenvoudiger maken was de uitdaging waar Asperion aan is begonnen in nauwe samenwerking met de Belastingdienst en het keurmerk Zeker-OnLine. In januari 2018 werd hiervoor de AdmInbox-ZZP geïntroduceerd. Hiermee kon een ZZP’er op eenvoudige wijze zelf de aangifte Omzet Belasting (BTW) berekenen, online indienen en direct betalen met iDEAL.

In 2019 is de volgende stap gezet met een nieuwe pilot en wordt deze met een grotere groep voortgezet in 2020. Deze stap biedt deelnemers de mogelijkheid om ook de aangifte Inkomstenbelasting gemakkelijker en geheel zelfstandig te doen inclusief de winstaangifte uit onderneming die daar een belangrijk onderdeel van vormt. De winstaangifte wordt berekend uit de gegevens uit de administratie om het zakelijke gedeelte van de aangifte Inkomstenbelasting in te vullen.

Als je de AdmInbox ZZP hebt gebruikt voor de boekhouding van 2019 (en natuurlijk ook 2018), dan kan je bij deelname aan de pilot de winstaangifte over 2019 direct vanuit Asperion uploaden in de online aangifte van de Belastingdienst. Tijdens de nieuwe pilot word je daarbij nauwgezet begeleid door Asperion en de Belastingdienst. Als je niet deelneemt aan de pilot dan kan je de aangifte inkomstenbelasting 2019 op de voor jou gebruikelijke wijze doen waarbij je de gegevens voor de winstaangifte handmatig uit de administratie kunt overnemen.

Voor meer informatie zie onze laatste blog over de automatische winst aangifte.

In een eerdere blog schreven wij over de eerste automatische winstaangifte die ingediend waren.

Belastingdienst logo
Aanmelden

Hoe kan ik mij aanmelden voor de inkomstenbelasting over 2019?

Klik op de aanmeldingsknop om je aan te melden voor deze pilot.

Lees eerst goed de criteria door, die gelden voor deelname want de proef is nog niet geschikt voor iedere (fiscale) situatie (zie veelgestelde vragen). Op termijn kunnen verschillende en meerdere ondernemers zich aansluiten.

Indien je deelneemt aan de proef, dan laten wij dit de Belastingdienst weten en ontvang je van ons een email met verdere instructies.

Vervolgens zal de Belastingdienst je benaderen voor een enquête of interview. Zij onderzoeken door middel van een online enquête en/of een interview gebruikerservaringen van de deelnemers.

Je aangifte wordt door de Belastingdienst niet anders behandeld dan aangiften van vergelijkbare ondernemers.

Heb je vragen tijdens het doen van de aangifte?
Benader dan voor ondersteuning gerust de medewerkers van de Belastingdienst. Gebruik hiervoor het speciale telefoonnummer uit de instructiemail.

Aanmelden

Veelgestelde vragen:

Om deel te nemen aan de proef moet je uitstel aanvragen voor je aangifte Inkomstenbelasting over het jaar 2019.
Let op! Vraag vóór 1 mei 2020 uitstel als volgt :

1.     Ga naar mijn.belastingdienst.nl en login met DigId.

2.     Klik op de knop Uitstel.

3.     Volg de instructies op het scherm.

Indien je alle stappen hebt doorlopen, dan heb je uitstel gekregen voor het doen van aangifte tot 1 september 2019.

Nu kun je als deelnemer van de proef vanaf 6 juni t/m 1 september 2020 je aangifte Inkomstenbelasting doen.

Je kunt niet meedoen wanneer één of meer van de volgende omstandigheden voor jou van toepassing zijn:

Geldverstrekker of medegerechtigde
Deel van de onderneming in buitenland en/of buitenlandse bronbelasting
Gebroken boekjaar
Staking/doorschuiven onderneming
Agrariërs
Waarderingsstelsel activa/passiva gewijzigd
Geruisloze terugkeer, inclusief terugkeerreserve.
Storten/onttrekken onroerende zaken
Geen ondernemer voor inkomstenbelasting
Loon onder winst
Niet of gedeeltelijk aftrekbare kosten niet vooraf gecorrigeerd in de boekhouding
Gebruikmaken van de Research en Development Aftrek (RDA)
Investeringen in het Caribisch gebied.
Personeel in dienst
Voorzieningen voor toekomstige uitgaven
Partner heeft onderneming
Zakelijk eigendom van effecten en ontvangen dividend
Financiële vaste activa
Waardeveranderingen van vorderingen (noch van effecten)
Prijzengeld (onder buitengewone baten)
Vrijgestelde winstbestanddelen
Meerdere ondernemingen
Zeevaart
Andere ondernemingsvorm dan Eenmanszaak
Ongelijk fiscaal vermogen einde vorig boekjaar, begin huidig boekjaar
Egalisatiereserve
Zakelijk eigendom gebouwen en terreinen
Schadeloosstelling buiten de winst gehouden
Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
Willekeurig afschrijven
Herinvesteringsreserve op de balans

De proef betreft de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2019.

Belangrijk is dus dat de administratie is bijgehouden over het gehele boekjaar 2019 in de AdmInbox-ZZP

Neen! De Belastingdienst kan niet meekijken in je boekhoudpakket.

De vragen die de Belastingdienst je stelt in enquêtes of een interview gaan over het gebruik en je ervaringen.