Speciale dashboardfunctie voor adviseurs

Voor de accountant is er een speciale dashboardfunctie die geleverd wordt met een aantal interne administratie (ISM-2).  Met het dashboard heeft u permanent inzicht in de administraties van al uw cliënten en kunt u hen nóg beter van dienst zijn.

Via het dashboard kan er snel worden geschakeld tussen administraties, zonder opnieuw in te loggen. Met een duidelijk overzicht van de belangrijkste openstaande handelingen per administratie is alles onder controle.

Asperion Accountancy Dashboard

Sneller en efficiënter werken met het accountantsdashboard!

Met het dashboard kunnen de eerste administraties aangemaakt worden (met de module Financieel) waarvan het aantal later verder uitgebreid kan worden. Het dashboard beschikt o.a. over de volgende componenten:

Het dashboard overzichtsscherm:
Het online dashboard hoofdscherm geeft toegang tot alle administraties van de aangesloten cliënten. Vanaf dit scherm kan elke administratie geopend worden om er mee te werken. Het hoofdscherm dient tevens om de openstaande handelingen per administratie te kunnen monitoren.
De prijs voor het dashboard is €0 per maand.

De dashboardgebruikers:
Een aantal medewerkers op uw kantoor die toegang hebben tot één of meerdere administraties die aan het dashboard zijn gekoppeld. De prijs per dashboardgebruiker is per maand €11,25.

De gekoppelde interne administraties zonder cliëntlogin:
Administraties die de adviseur geheel in eigen beheer voor zijn cliënten voert worden de interne administraties genoemd en deze beschikken standaard over de module Financieel een complete boekhoudfunctionaliteit. Tot deze administraties heeft alleen de dashboardgebruiker toegang.
De prijs per administratie is afhankelijk van het aantal administraties.

De gekoppelde interne administraties met cliëntlogin:
Administraties die de adviseur geheel in eigen beheer heeft en voor zijn cliënten afneemt met cliëntlogin en inclusief specifieke modules voor de cliënt. De accountant zelf heeft altijd beschikking over de module Financieel waarbij het mogelijk is dat de cliënt alleen toegang heeft tot bijvoorbeeld module Facturatie.
De prijs per administratie is vanaf €7,50, afhankelijk van de modules.

De gekoppelde externe administraties:
Administraties van gebruikers (cliënten) die zelf een abonnement hebben afgesloten bij Asperion en wiens administratie online gekoppeld kan worden aan uw dashboard  worden de externe administraties genoemd.
Hieraan zijn geen kosten voor de accountant verbonden.

Inbegrepen functionaliteit waaronder:

  • Administraties aanmaken en inrichten.
  • Eigen rekeningschema’s invoeren en als basis gebruiken voor alle administraties in zijn domein.
  • Bepalen welke medewerker toegang heeft tot welke administraties.
  • Bepalen per medewerker welke toegangsrechten deze heeft binnen een administratie.
  • De toegangsrechten bepalen van een cliënt die toegang heeft tot een administratie.
  • Totaalstatusoverzicht en beheer BTW-aangiften van alle administraties.
30 dagen gratis online boekhouden
Het dashboard geeft permanent inzicht in alle administraties!