Disclaimer

Asperion heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Asperion aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Asperion garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder moment worden gewijzigd.

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Asperion op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Asperion aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Asperion de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Asperion werkt samen met vele zakelijke partners die al dan niet op deze website genoemd worden. Alleen samen met deze partners worden bepaalde functies of diensten mogelijk. Asperion aanvaardt alleen aansprakelijkheid over haar eigen handelen en aanvaardt nadrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor het handelen en de consequenties van het handelen van een zakelijk partner, zelfs als dat betekent dat een bepaalde functie of dienst moet worden gestaakt.

De uitgebreide disclaimerverklaring is hier te vinden.