Leveringsvoorwaarden

Op alle leveringen van goederen en diensten zijn de Algemene LeveringsVoorwaarden van toepassing (ALV). De softwarediensten worden uitgevoerd binnen de afspraken zoals vastgelegd in de Service Level Agreement (SLA).

Deze twee documenten beschrijven precies de omvang van de rechten en de plichten van Asperion en de abonnementshouder. Andere voorwaarden kunnen van toepassing zijn mits deze tussen partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

De meest recente versie van de voorwaarden vindt u hier:

SLA pdf
ALV pdf

De historische versies van de voorwaarden worden gepubliceerd en de beschikbaarheid van de dienst wordt permanent gemeten. Klik hier voor de laatste rapportage.

Gerelateerde documenten: