Privacy Statement

Asperion Hosting BV, werkend onder de merknaam Asperion, handelt, waar het gaat om privacy gevoelige informatie, conform de “Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)”. Naast de bij Asperion bekende (contact-) persoonsgegevens, worden ook de bij Asperion bekende bedrijfsgegevens van haar zakelijke relaties volgens dezelfde strikte regels behandeld.

  1. Doelstelling gegevens opslag
   Gegevens die Asperion bewaart m.b.t. haar zakelijke relaties (zoals NAW gegevens) worden uitsluitend en alleen gebruikt ten behoeve van het documenteren en onderhouden van de contractuele relatie en het uitvoeren van de dienstverlening aan deze relaties.

   1. De gegevens zijn afkomstig uit de door de gebruiker ingevulde en ondertekende Gebruikersovereenkomst.
   2. Gegevens worden nimmer voor andere doeleinden gebruikt noch aan derden ter beschikking gesteld.
   3. Support medewerkers van Asperion kunnen, in het kader van de gebruikers ondersteuning, alléén tijdelijk toegang verkrijgen tot de administratie van een gebruiker als die gebruiker de administratie daartoe expliciet “open zet” en formeel toestemming heeft gegeven om inzage te krijgen.
  2. Eigendom gegevens
   Alle informatie die Afnemer van de Dienst invoert in de administratie, is en blijft, onder alle omstandigheden eigendom en de verantwoordelijkheid van Afnemer. (Zie ook: Exit-Regeling en Algemene Leverings Voorwaarden)
  3. Inzage-, correctie- en verwijdering van gegevens
   Rechtmatige gebruikers hebben recht op gegevens inzage-, correctie- en verwijdering van persoonsgegevens.

   1. De door de gebruiker zelf ingevoerde (contact-) persoons- en bedrijfsgegevens staan voor de gebruiker na inloggen permanent beschikbaar voor inzage, correctie- en verwijdering.
   2. De door Asperion bijgehouden persoons- en bedrijfsgegevens tbv van de contractadministratie en de dienstverlening, kunnen door de rechtmatige gebruiker schriftelijk opgevraagd worden bij de Asperion HelpDesk. Deze gegevens kunnen op schriftelijk verzoek aangepast of verwijderd worden, zolang de dienstverlening en een deugdelijke abonnementenadministratie voor bestaande overeenkomsten nog mogelijk blijft.
  4. Bewaartermijnen
   Alle gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor de dienstverlening en/of een deugdelijke abonnementenadministratie en/of regels die van rechtswege worden opgelegd en rekening houdende met de minimale bewaartermijnen zoals vermeld in de Algemene Leverings Voorwaarden.
  5. Bewerking door derden
   Als Asperion gegevens laat bewerken door derden dan wordt met elke bewerker een aparte verwerkersovereenkomst afgesloten die beantwoorden aan de eisen die de AVG daaraan stelt.
  6. Gebruik van cookies
   Asperion maakt gebruik van verschillende cookies voor het in stand houden van de kwaliteit en effectiviteit van de Asperion Websites en de dienstverlening via de websites en daarnaast cookies die voor marketing doeleinden ingezet kunnen worden. Voor meer informatie hierover ga naar onze cookieverklaring.
  7. Nieuwsbrieven en mailingen
   Nieuwsbrieven en mailingen worden alleen naar relaties gestuurd als deze zich expliciet voor deze informatie hebben aangemeld. Ontvangers van deze informatie kunnen zich op elk moment weer afmelden voor verdere ontvangst van deze informatie en ze worden dan permanent van de mailing lijst verwijderd.
  8. Beveiliging en vertrouwelijkheid
   Alle door Asperion beheerde en bewaarde gegevens bevinden zich in de beveiligde infrastructuur. Ze zijn beveiligd tegen verlies, diefstal c.q. inzage door onbevoegden. De wijze waarop dit is georganiseerd is apart beschreven op de Asperion website: veiligheid.