Wat houdt het Incident Management System in?

Het Asperion Incident Management Systeem
De term incident is in de supportindustrie de gebruikelijke benaming van elk supportverzoek dat gedaan wordt. Dit door Asperion zelf ontwikkelde supportsysteem is gebaseerd op gestandaardiseerde (ITIL) werkwijzen in de supportindustrie. Het systeem is, net als alle andere Asperion software, 100% webbased. Supportmedewerkers hebben daarom, ongeacht hun locatie, steeds direct een overzicht en inzicht in de supportbehoefte en kunnen de incidenten daardoor sneller afhandelen.

Het afhandelingsproces van uw incident vindt dan in grote lijnen als volgt plaats:

  • Elke e-mail naar de HelpDesk wordt automatisch geregistreerd en krijgt een uniek volgnummer.
  • De retour e-mail die u ontvangt bevat het volgnummer en bevestigt dat uw vraag geregistreerd is.
  • Dit volgnummer (incidentnummer) vormt bij verdere (na)vragen over dit onderwerp de éénduidige referentie.
  • Alle bijlagen bij de e-mail en correspondentie worden automatisch in het incidentdossier bewaard.
  • De 1e lijns-Customersupportmedewerkers zullen al uw vragen beantwoorden
  • Als de vraag complexer is, wordt deze naar de 2e lijn ge-escaleerd.
  • Na formulering van het definitieve antwoord wordt het incident formeel afgesloten.