Exit Regeling

Informatie die Afnemer van de Dienst invoert in de administratie, is en blijft eigendom en de verantwoordelijkheid van Afnemer.
Om bij het beëindigen van een contract over de eigen data te kunnen beschikken staat Afnemer een standaard exitregeling ter beschikking die het mogelijk maakt om zonder extra kosten over de data te kunnen beschikken.

Wanneer de Afnemer zijn/haar abonnement opzegt zal de afnemer op zijn/haar rechten worden gewezen en waarbij adviezen worden gegeven hoe de Afnemer over zijn/haar gegevens kan beschikken voordat de exit een feit is.

De procedure is als volgt :

  1. Na schriftelijke ontvangst van een opzegging wordt ontvangst onzerzijds bevestigd waarbij de datum wordt vermeld waarop het contract conform de Algemene Voorwaarden (ALV) zal worden beëindigd.
  2. Afnemer wordt in eerste instantie aangeboden om het gebruikscontract om te zetten in een bewaar abonnement.
   Dan wordt de data tegen belangrijk lagere kosten door Asperion bewaard en is ten alle tijde dus opvraagbaar. Het bewaarabonnement is optioneel en nimmer een verplichting. Afnemers maken hiervan soms gebruik van om op gemakkelijke wijze aan hun fiscale bewaarplicht te voldoen. Zie: bewaarabonnement
  3. De Afnemer die de data zelf wil bewaren, wordt in de brief uitgebreid instructies gegeven hoe deze de data zelf uit de administratie kan downloaden. Hierbij wordt van standaard exportformaten gebruik gemaakt zodat de data altijd door de Afnemer nadien is te raadplegen.
   Ook voor deze handelingen blijft de HelpDesk beschikbaar om ze hierbij te assisteren.
  4. De Afnemer kan, zolang het abonnement nog niet is verlopen, alle data kosteloos exporteren. Verstandige Afnemers doen dit regelmatig gedurende de looptijd van een abonnement of minstens na afsluiting van elk boekjaar.
  5. Voor afnemers die binnen hun abonnement over beperkte exportfuncties beschikken kan de data door de Asperion HelpDesk geëxporteerd worden en aan de Afnemer ter beschikking worden gesteld.