De Belastingdienst is, net als Asperion, benieuwd naar jouw gebruikservaringen met het boekhoudpakket van Asperion. De ontvangen feedback zal kunnen leiden tot verdere verbeteringen van het pakket. De Belastingdienst neemt in de loop van de proef daarom contact met je op in verband met het onderzoek over jouw gebruikservaringen.
De Belastingdienst vraagt daarom je medewerking aan enquêtes of een interview. In het kader van de privacy is hiervoor expliciet jouw toestemming nodig.

Toestemmingsverklaring aanmelding proef Boekhouden, belastingaangifte en betalen in één.

U verklaart als volgt:

Ik wil klant worden bij Asperion, en geef toestemming toestemming aan Asperion, indien ik een overeenkomst teken, om mijn Naam, Emailadres, Telefoonnummer en KvK-nummer van mijn onderneming te verstrekken aan de Belastingdienst.

De Belastingdienst mag contact met mij opnemen voor deelname aan het onderzoek voor deze proef.

 

Hoe Asperion omgaat met jouw persoonsgegevens:

Als je wilt deelnemen aan de proef Boekhouden, belastingaangifte en betalen in één, hebben wij, Asperion, een aantal gegevens van je nodig.

We verwerken die gegevens op de manier zoals we hieronder uitleggen.

Wanneer je besluit gebruik te maken van dat aanbod en deel te nemen aan de proef, stuurt Asperion jouw voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer naar de Belastingdienst. Ook geeft Asperion aan de Belastingdienst het KvK-nummer van jouw bedrijf door.

Op het moment dat je je hebt ingeschreven voor de proef, heb je het recht om je gegevens in te zien, te wijzigen, te verwijderen of over te dragen.
Dat verzoek kun je indienen bij HelpDesk@Asperion.nl. Om misbruik te voorkomen vragen wij je daarbij om je adequaat te identificeren.
Een verzoek om inzage in je gegevens bij de Belastingdienst, doe je rechtstreeks bij de Belastingdienst.

Natuurlijk helpen wij je ook als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens.
De privacywet geeft je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. In dat geval neem je contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.