Leveringsvoorwaarden en Service Level Agreement – versie informatie

Op alle leveringen van goederen en diensten zijn de Algemene LeveringsVoorwaarden van toepassing (ALV). De softwarediensten worden uitgevoerd binnen de afspraken zoals vastgelegd in de Service Level Agreement (SLA).

De beide documenten worden van tijd tot tijd aangepast naar de veranderende omstandigheden in de markt. Met ingang van 2014 is, in het kader van een periodieke ISAE3402 audit voor het keurmerk Zeker-Online, begonnen met het publiceren van de opeenvolgende versies.

De beschikbaarheid van de dienst is in de SLA gespecificeerd en wordt permanent gemeten. Onderstaand de meest recente rapportages: