Leveringsvoorwaarden en Service Level Agreement – versie informatie

Op alle leveringen van goederen en diensten zijn de Algemene Leverings Voorwaarden (ALV) van toepassing. De softwarediensten worden uitgevoerd binnen de afspraken zoals vastgelegd in de Service Level Agreement (SLA).

De beide documenten worden van tijd tot tijd aangepast naar de veranderende omstandigheden in de markt. Met ingang van 2014 is, in het kader van een periodieke ISAE3402 audit, begonnen met het publiceren van de opeenvolgende versies.