Aangifte

Een aangifte, ook wel belastingaangifte, is een opgave van de belastingplichtige aan de hand waarvan de Belastingdienst de verschuldigde belasting kan bepalen.

Voorbeelden van belastingaangiftes zijn: