R

Rentabiliteit
Resultatenrekening (Zie: Winst- en Verliesrekening)
RGS
Rittenregistratie (Zie: Kilometerregistratie)
Robotic Accounting

S

SaaS / Cloud
SBR (Zie: XBRL)
Scan-en-Herken (Zie: OCR)
Solvabiliteit
Stakeholders
Suppletie / Suppletieaangifte

V

Vaste Activa
VAR Verklaring
Vakliteratuur
Vennootschapsbelasting (Zie VPB)
Verdichtingen
Verplichtingen administratie
Vlottende Activa
Voorzieningen
VPB aangifte
Vreemd Vermogen

W

Werkkapitaal
Winst- en Verliesrekening
Winstaangifte
WKR / Werkkosten Regeling

U

UBL
UBO / UBO Register
Urencriterium

Y