C

CAMT.053
Cashflow
Credit
Crediteur
Creditfactuur / Creditnota
Current Ratio

D

Dagboek
Debet
Debetfactuur
Digipoort

F

Financiële Vaste Activa
Fiscale Eenheid
Fiscaliseren
Fiscaalnummer

G

G-Rekening
Grootboek
Grootboekrekening

H

K

Kasblad / Kasboek
Kasstroom
Kengetallen
Kilometerregistratie
KOR / Kleine Ondernemers Regeling
Kortlopende Schulden
Kort Vreemd Vermogen
Kostendrager
Kostenplaats
Kruisposten

L

Lang Vreemd Vermogen
Liquide Middelen
Loonjournaalpost (zie journaalpost)

M

Materiële Vaste Activa / MVA
Memoriaal
Memoriaalpost
Memoboeking
MT940

N

Netto

O

OB  / Omzetbelasting (Zie: BTW Aangifte)
OCR / Optical Character Recognition
Omzet
Ondernemersaftrek

P

Passiva
Pandlijst
PSD2

R

Resultatenrekening (Zie: Winst- en Verliesrekening)
RGS
Rittenregistratie (Zie: Kilometerregistratie)

S

SBR (Zie: XBRL)
Scan-en-Herken (Zie: OCR)
Suppletie / Suppletieaangifte

T

Taxonomie (Zie: XBRL)
Tegenrekening
Transitorische posten
Tussenrekening
Two-factor authentication (Zie: 2FA)

W

Winst- en Verliesrekening
Winstaangifte
WKR / Werkkosten Regeling

U

Urencriterium

Y

Z

Zeker-Online