Aanmaning

Een aanmaning of betalingsherinnering is een mededeling waarin de ene partij (schuldeiser) een ander partij (Schuldenaar) verzoekt om zijn verplichting na te komen.

Vaak zal die verplichting zijn dat een nog openstaande factuur betaald moet worden.