Afletteren

In een administratie bevinden zich grootboekrekeningen op de balans, waarvan het saldo uiteindelijk op € 0.00 moet lopen. Op deze grootboekrekeningen worden tijdelijk bedragen geboekt, die veelal op een later moment afgeboekt worden. Een voorbeeld is  een grootboekrekening van het type kruisposten om de mutaties die van bank naar bank of naar de kas overgeheveld worden te boeken.

Of dat bij- en afboeken ook altijd correct gebeurt, is alleen maar te controleren door de debetboekingen en de bijbehorende (en even hoge) creditboekingen tegen elkaar af te strepen, ook wel “Afletteren” genoemd. Elke keer als zo’n combinatie van debet- en creditboekingen wordt gevonden, dan wordt dit een “Match” genoemd. Eventuele overblijvende bedragen waar geen match voor gevonden wordt, kunnen duiden op fouten of inconsistenties in de administratie die uiteindelijk verklaard en mogelijk ook gecorrigeerd dienen te worden.