Bankafschriften

Wat is een (elektronisch) bankafschrift?

Alle bij- en afschrijvingen op de bankrekening worden door de bank bijgehouden en resulteert in het banksaldo. Jaren geleden was deze informatie alleen in te zien via een papieren bankafschrift. Deze bewaarde je in een map in de administratie en voerde je handmatig in in de boekhouding.

Met de komst van de internet bankieren is deze informatie vaak realtime inzichtelijk via de internetbankier omgeving van de bank. Papieren afschriften worden veelal niet meer door de bank verstrekt of alleen nog tegen vergoeding.

Elektronisch afschrift

Veel banken kunnen nu ook een elektronisch afschrift aanleveren. Via de internetbankier omgeving is het mogelijk de mutaties te downloaden over een periode.
Deze mutatieoverzichten of rekeningafschriften kunnen naast PDF, Excel of CSV ook in een formaat worden gedownload die kan worden ingelezen in een boekhoudpakket.

Let wel op! Deze overzichten kunnen vaak maar tot 12 to 18 maanden terug worden opgevraagd.

Voorbeelden van elektronische bankafschriften zijn het MT940 of MT940S bestand of het nieuwere CAMT.053 bestand.

Wat is een MT940 / MT940S

Een MT940 bestand wordt nog veel gebruikt voor het inlezen van de bankmutaties in de boekhouding. Het MT940 bestand is ook bekend als het “Customer Statement Message” en volgt een specifieke opmaak. Het is een tekstbestand waarin de bankmutaties zijn opgenomen en zijn voorzien van verschillende tags. Zo kan het boekhoudpakket afleiden wat voor informatie het betreft. Bijvoorbeeld het rekeningnummer, bedrag, datum of omschrijving.
Ook worden er in het MT940 bestand het begin en eindsaldo opgenomen van de geselecteerde periode, zodat het boekhoudpakket ook de aansluiting kan controleren, zodat er geen mutaties missen in de boekhouding.

Voorbeeld MT940 bestand

Voorbeeld van een MT940 bestand

Wat is CAMT.053

Met de komst van Europese afspraken over betalingsverkeer SEPA (Single Euro Payments Area) hebben we 1 Europese betaalmarkt met uniforme betaalproducten. Geen aparte regels meer per land, maar voor elk land dezelfde richtlijnen.
Dit is vastgelegd in een ISO standaard: ISO 20022. Dit is de standaard voor berichtenverkeer van financiële instellingen.
CAMT.053 (Bank to Customer Statement) bericht is het XML bericht formaat uit de ISO20022 serie dat wordt gebruikt om een rekeninghouder te informeren over transacties en saldo op de rekening.

Voorbeeld van een CAMT.053 XML bestand

 

Moderne boekhoudpakketten zoals Asperion kunnen MT940 en CAMT bestanden automatisch verwerken. Zo kan de boekhouding een stuk sneller en efficiënter worden gevoerd. Asperion heeft ook automatische bankkoppelingen beschikbaar met alle grootbanken in Nederland.  Zo worden de bankmutaties dagelijks en soms realtime ontvangen en verwerkt in de boekhouding.