Bruto

Bruto is een term die relatief vaak wordt genoemd. Denk bijvoorbeeld aan ‘bruto inkomen’. Het is voor de meeste mensen wel bekend wat dit ongeveer betekent. Maar wat houdt ‘bruto’ nu echt in?

Wat betekent Bruto?

Om de term ‘bruto’ goed uit te leggen, is het verstandig om het voorbeeld met het inkomen er weer bij te pakken. Zo ontvangt iemand in loondienst bijvoorbeeld een bruto loon. Dit is het loon dat is opgenomen in het arbeidscontract dat je ondertekent hebt.
Echter is dat niet hetzelfde bedrag als dat je op je bankrekening gestort krijgt. Er worden van het brutoloon enkele bedragen afgehaald, om tot het nettoloon te komen. Dit nettoloon is wat er uiteindelijk op je bankrekening verschijnt.
Bruto is daarom het geldbedrag zonder aftrek van enige vorm van belasting. Hierdoor komt het vaak voor in combinatie met termen als ‘winst’, ‘loon’ en ‘inkomen’.