Brutomarge

De brutomarge ook wel brutowinstmarge genoemd, is de verhouding tussen de brutowinst en de omzet.
De brutowinst is het verschil tussen de totale opbrengsten (omzet) en de inkoopwaarde van deze omzet.
Om de brutowinstmarge te berekenen moet de brutowinst gedeeld worden door de totale omzet. De uitkomst wordt vervolgens vermenigvuldigd met 100%.

Brutomarge  = (Brutowinst / Omzet) x 100%

Het berekende getal is het percentage van de omzet dat overblijft als alle inkopen zijn betaald.