Budgetteren

Wat is budgetteren en wat is een budget?

Een budget is een met cijfers onderbouwde begroting van je onderneming.
Als ondernemer maak je een planning met de te verwachte omzet en kosten en zet deze uit in de tijd. Wanneer we een planning met cijfers onderbouwen dan spreken we van een begroting.
In een budget wordt er vooraf een inschatting gemaakt van de kosten en omzet. Met deze voorcalculatie onderbouw je het plan voor het aankomende jaar.
Achteraf (gedurende het jaar) kan er worden berekend wat er daadwerkelijk aan kosten en omzet is geweest en zo eventueel bijsturen. Het verschil tussen het opgestelde budget en het echte resultaat noem je een budgetverschil.

De budgetteringsfunctie is met name geschikt voor ondernemers die nauwgezet hun bedrijfsresultaten willen kunnen vergelijken met van te voren gestelde (gebudgetteerde) financiële doelen, zodat er tijdig bijgestuurd kan worden als dat nodig mocht blijken.

Met het online boekhoudpakket Asperion kunnen budgetten eenvoudig worden ingevoerd en worden vergeleken met de actuele ingevoerde cijfers.
Met deze vergelijking kan er op elk moment worden gecontroleerd of daadwerkelijk de financiële doelstellingen, zoals in het budget vastgelegd, zijn bereikt.