Creditfactuur

De term creditfactuur is er eentje die veel mensen globaal wel iets zegt. Echter is het nog lang niet voor iedereen duidelijk wat er precies op moet staan.

Wat houdt een creditfactuur in?

Een creditfactuur noemen we vaak ook wel een creditnota. Het is een factuur die het mogelijk maakt om een eerdere verkoopfactuur terug te draaien. Er zijn namelijk situaties waarbij het nodig is om een aanpassing aan het originele gefactureerde bedrag te maken. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

  • Niet geleverd: Er is soms sprake van een situatie dat je toch niet kunt leveren. Je bent bijvoorbeeld niet in staat om de beloofde dienst of product aan de klant aan te bieden. Dit houdt in dat de klant jou ook geen geld verschuldigd is. De originele verkoopfactuur dien je als onderneming dan terug te draaien.
  • Te hoog bedrag gefactureerd: Een andere situatie waarbij het belangrijk is om een creditfactuur te versturen, is wanneer je een te hoog bedrag gefactureerd hebt. Ook dit komt in de praktijk nog weleens voor. Er is bijvoorbeeld een foutje gemaakt. Of er is op basis van verkeerde informatie een te hoog bedrag in de factuur opgenomen. Middels een creditfactuur draai je dit eenvoudig terug.

In al deze gevallen zorgt een creditfactuur er dus voor dat een klant (een deel van) het betaalde bedrag weer opnieuw ontvangt.

Wat moet er op een creditfactuur staan?

Om ervoor te zorgen dat een creditfactuur legitiem is, moet deze wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten de volgende zaken zeker terugkeren op de creditfactuur:

  • Factuurdatum: Op welke dag verstuur je de creditfactuur? Noteer dit op de factuur zelf.
  • BTW bedrag: Zorg ervoor dat het juiste BTW bedrag in de betreffende factuur is opgenomen.
  • Naam: Wat is de naam van jouw onderneming?
  • Adresgegevens: Ook de adresgegevens van de onderneming zelf mogen niet ontbreken.
  • Omschrijving levering: Met omschrijving levering wordt gedoeld op een omschrijving van de levering van jouw product of dienst. Het moet duidelijk zijn waar het allemaal precies om gaat.
  • Expliciete verwijzing originele factuur: Tot slot moet ook heel duidelijk zijn dat het om een correctie van de originele factuur gaat. Doe dit door hier duidelijk naar te verwijzen.

Voldoet een creditnota aan alle bovengenoemde eisen? Dan verstuur je een legitiem document naar de klant.