Directeur-Grootaandeelhouder (DGA)

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is een persoon die een leidinggevende positie bekleedt binnen een onderneming en tegelijkertijd een substantieel aandelenbelang in diezelfde onderneming heeft. In Nederland wordt de term DGA voornamelijk gebruikt om de unieke fiscale en juridische status van deze individuen aan te duiden.

Definitie en Criteria

De DGA is zowel directeur als grootaandeelhouder van een besloten vennootschap (BV) of naamloze vennootschap (NV). Dit betekent dat de DGA invloed heeft op het beleid van de onderneming door zijn of haar managementrol en door het aandelenbezit. Een DGA heeft vaak meer dan 5% van de aandelen in bezit, wat hem of haar ook bijzondere rechten geeft, zoals het recht op dividend en zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Fiscale Aspecten

De fiscale positie van de DGA is in Nederland specifiek gereguleerd. De DGA wordt voor de inkomstenbelasting niet beschouwd als een gewone werknemer, maar als iemand met een aanmerkelijk belang. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop het inkomen van de DGA wordt belast. Zo moet een DGA zichzelf een ‘gebruikelijk loon’ uitkeren dat marktconform is en waarover inkomstenbelasting wordt betaald.

Daarnaast kan de DGA te maken krijgen met de aanmerkelijkbelangheffing, die belasting heft over inkomsten uit aanmerkelijk belang, zoals dividenduitkeringen en winsten behaald uit de verkoop van aandelen.

Juridische Aspecten

Juridisch gezien heeft de DGA een bijzondere positie binnen de onderneming. De DGA kan beslissingen nemen die invloed hebben op de koers van het bedrijf. Echter, de DGA heeft ook te maken met verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden die verder gaan dan die van een standaard werknemer. Zo kan een DGA persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor bepaalde verplichtingen van de onderneming.

Arbeidsrechtelijke Positie

De arbeidsrechtelijke positie van de DGA is ook anders dan die van een reguliere werknemer. Een DGA heeft vaak een arbeidsovereenkomst met de onderneming, maar door zijn of haar aandelenbezit en invloed kan de DGA niet zomaar ontslagen worden zoals andere werknemers. Dit biedt een zekere mate van jobzekerheid, maar brengt ook complexiteit met zich mee bij geschillen of ontslagprocedures.

Boekhoudpakket voor de DGA

Op zoek naar een boekhoudpakket voor een DGA? Met het AdmInbox DGA pakket van Asperion heb je een all-in-one oplossing.
Lees hier meer over het product: AdmInbox DGA en probeer het vrijblijvend 30 dagen op proef.