Fiscale eenheid

Een fiscale eenheid is een situatie waarin de Belastingdienst een aantal belastingplichtige ondernemers of ondernemingen als een eenheid ziet voor de vennootschapsbelasting en/of de omzetbelasting.

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Een holding (moedervennootschap) kan een verzoek bij de Belastingdienst indienen om samen met een of meer werkmaatschappij(en) (dochtervennootschap) aangemerkt te worden als fiscale eenheid. De vennootschappen worden dan fiscaal gezien als één belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting. De resultaten van de dochtervennootschap(pen) worden toegerekend aan de moedervennootschap.

Fiscale eenheid omzetbelasting

Bij een fiscale eenheid voor de omzetbelasting worden meerdere ondernemingen (meestal is dit een moedervennootschap en dochtervennootschap(pen)) gezien als 1 onderneming. De fiscale eenheid dient dan 1 btw-aangifte in bij de Belastingdienst voor alle ondernemingen samen.

Om een fiscale eenheid voor de omzetbelasting te vormen gelden de volgende voorwaarden:

  • De ondernemingen moeten allen btw-ondernemer zijn
  • De ondernemingen moeten allen gevestigd zijn in Nederland
  • De ondernemingen moeten een eenheid vormen op economisch, financieel en organisatorisch gebied.