G-Rekening

Wat is een G-Rekening?

Een G-rekening is een geblokkeerde rekening die alleen bestemd is voor het doen van betalingen aan de Belastingdienst of onderaannemer. Er kunnen bedragen naar worden overgeschreven door derden.

Het percentage wat naar een G-rekening overgemaakt spreken uitlener/doorlener en inlener af.

Als er personeel wordt ingeleend of doorgeleend op de Nederlandse markt, dan gaat de inleners-aansprakelijkheid een rol spelen. Dit is het risico voor loonheffingen (loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage op grond van de Zorgverzekeringswet) en BTW die een uitlener dient af te dragen aan de Belastingdienst. De inlener van het personeel kan voor het uitblijven van deze betalingen aansprakelijk worden gesteld. Door deze bedragen over te maken naar een G-rekening wordt de verschuldigde afdracht veilig gesteld.

Gedetailleerde informatie over deze wet- en regelgeving kunt u vinden op de site van de Belastingdienst.

 

Het online boekhoudpakket Asperion heeft diverse functies beschikbaar voor als je een G-rekening gebruikt of betalingen moet verrichten aan een g-rekening.
Lees hierover in de blogpost over het gebruik van g-rekeningen: https://www.asperion.nl/betalingen-aan-leveranciers-met-een-g-rekening-nu-automatisch-gesplitst/