Inkomstenbelasting / IB

Wat is de inkomstenbelasting?

De inkomstenbelasting (IB) is een door de overheid opgelegde belasting die iedere rijksinwoner of natuurlijkpersoon die in Nederland inkomen geniet moet betalen. Dit is dus een bepaald bedrag dat betaald moet worden aan de overheid.
Er zijn verschillende bronnen van inkomen waarover men in potentie belasting betaalt.

Dit zijn:

  • Inkomen uit werk en woning: Inkomen uit werk en woning is het inkomen waar de meeste mensen mee te maken hebben. Dit is bijvoorbeeld het inkomen dat je uit een fulltime of parttime dienstverband, pensioen, alimentatie of uit een onderneming ontvangt.
    Wanneer men een eigen woning heeft, moet er over de WOZ waarde van deze woning ook belasting betaald worden. Hier staat wel tegenover dat een deel van de betaalde hypotheekrente onder voorwaarden af te trekken is van de te betalen inkomstenbelasting. Dit valt allemaal onder Box 1.
  • Inkomen uit aanmerkelijk belang in een vennootschap: Inkomen uit aanmerkelijk belang in een vennootschap valt allemaal onder Box 2. Dit zijn bijvoorbeeld dividend- of winstuitkeringen. Ook hierover moet een bepaalde hoeveelheid belasting betaald worden.
  • Spaargeld en beleggingen: Tot slot is er ook nog Box 3. Hieronder vallen alle spaargelden en inkomsten uit beleggingen. Een klein gedeelte hiervan dient jaarlijks betaald te worden aan de Belastingdienst.

Inkomstenbelasting berekenen

Voor het berekenen van de inkomstenbelasting maakt de Nederlandse overheid gebruik van belastingschijven in Box 1.

Hoe hoger het inkomen wordt, hoe hoger het geldende percentage van het inkomen men afstaat aan de Belastingdienst. Voor de berekening van de te betalen inkomstenbelasting worden er 3 schijven gehanteerd.

Valt het totale inkomen in schijf 2? Dan betaalt men over het volledige bedrag van schijf 1 het rentepercentage dat daarvoor geldt. Over het resterende bedrag geldt het rentepercentage van schijf 2.

Voor Box 2 gelden vaste tarieven.

 

De berekening van de verschuldigde belasting in Box 3 is evenals de berekening van de te betalen belasting in Box 1 ook op basis van een verdeling in schijven.

 

De verdeling en de daarmee samenhangende tarieven van de schijven in Box 1 en Box 3 wijzigen elk jaar, evenals de tarieven van Box 2.

 

Indien er sprake is van een fiscaal partner, zijn de diverse onderdelen in de aangifte te verdelen over beide partners. Hierdoor kan de te betalen belasting zo gunstig mogelijk worden berekend.