Kasboek

In een kasboek neem je alle inkomsten en uitgaven op die je als onderneming doet met contant geld. Hierdoor ontstaat er een goed overzicht in de ontvangen en uitgegeven contante gelden. Ook de opnames en stortingen van contact geld worden opgenomen in het kasboek.
Een kasboek is eigenlijk alleen van toepassing, wanneer er sprake is van een onderneming met contant geld. Dit is bijvoorbeeld het geval in een winkel, waarbij je in de kassa contant geld ontvangt. Het maakt dan een belangrijk onderdeel uit van de administratie.
Werk je als onderneming gewoon met facturen en ontvang je het geld via de bank en is er dus geen sprake van fysiek contant geld? Dan is het niet verplicht om een kasboek bij te houden.