Kilometerregistratie

Rijdt je met een zakelijke auto ook privé kilometers of maak je met de privé auto zakelijke ritjes dan is een rittenregistratie altijd nuttig.
Kilometerregistratie vormt dan een bewijslast naar de Belastingdienst en is onderdeel van je bedrijfsadministratie.

Onder een kilometer of rittenregistratie wordt verstaan dat je de volgende gegevens vastlegt in je administratie:

  • Datum van de rit
  • Begin- en eindstand van de kilometerteller
  • Adres van vertrek
  • Adres van bestemming
  • Karakter van de rit (zakelijk of privé-rit)
  • Eventuele afwijking van de standaard route. Bijvoorbeeld bij wegafsluitingen, omleidingen, files etc.