Kortlopende Schulden

Met schulden op korte termijn worden o.a. belastingschulden, crediteuren en schulden op de rekening courant bedoeld.
Schulden worden onder de noemer “korte termijn” geplaatst als die nog tijdens het lopende boekjaar worden betaald.