Optical Character Recognition

Optical character recognition (Afkorting: OCR) of  optische tekenherkenning is een omzetting van tekens uit een afbeelding d.m.v. patroonherkenning.  Met behulp van OCR kunnen alle letters en cijfers uit een afbeelding worden herkend en apart opgeslagen.
Oftewel de tekst uit een afbeelding wordt omgezet in bewerkbare tekst. Een voorbeeld hiervan is automatische factuurherkenning.

Meestal wordt een scanner gebruikt om een afbeelding van het papier te maken en naar de computer te sturen.
Er kan ook een foto van een document of bon met de mobiele camera van de smartphone worden gemaakt om deze te laten verwerken via OCR.

Scan en Herken software

Met Scan en Herken software worden de gevonden karakters in het OCR-proces verder geanalyseerd en worden er verbanden aangebracht. Dit proces is ook bekend als Contextuele OCR of ICR (Intelligent Character Recognition)
De initiële OCR-resultaten worden gebruikt om verdere analyses uit te voeren om specifieke informatie te gaan zoeken in het gescande beeld. Bijvoorbeeld: indien het gescande beeld een factuur is, zal de analyse proberen uit alle OCR-resultaten de verschillende specifieke factuurgegevens te vinden (factuurnummer, datum, btw, totalen, leverancier etc.) Zodat financiële boekstukken automatisch kunnen worden ingevoerd in de boekhouding.

Waar OCR alleen de karakters herkend uit een plaatje gaat scan en herken software verder op zoek naar de betekenis van deze karakters.

  • Welke karakters horen bij elkaar en vormen een woord of regel.
  • Welke karakterreeksen zijn bijvoorbeeld datums of bedragen.
  • Verbanden aanbrengen tussen woorden. Factuurdatum –> 12-08-2020 en IBAN: -> NL63INGB1234567890 etc. etc.
  • Zoeken naar de factuurbedragen en BTW bedragen en de kenmerken van de leverancier. (BTW-nummer, KvK-nummer, Adres gegevens)
OCR Scan en Herken Bonnetje

Scan-en-Herken voorbeeld van een gescande bon, verwerkt door de OCR functie van Asperion.

Scan-en-Herken functies zijn een vorm van Robotic Accounting.
Waarbij het boekhoudpakket repetitieve taken overneemt van de mens.

Het online boekhoudpakket Asperion heeft een eigen scan-en-herken technologie ontwikkeld die standaard is ingebouwd in de software. Hiermee kunnen facturen en bonnen automatisch worden herkend en als conceptboeking worden aangemaakt in de administratie.