Wat is een pandlijst?

Wanneer een bank of kredietverstrekker een onderneming voorziet van een krediet heeft deze veelal wat zekerheden nodig.
Een van de gevraagde zekerheden bestaat vaak uit een lijst met openstaande vorderingen op de debiteuren. Ook wel een pand-lijst genoemd.