PSD2

Wat is PSD2?

PSD2 staat voor Payment Services Directive 2. Een herziene versie (Versie 2) van de Europese Richtlijn Betaaldiensten (PSD1).
PSD2 is een Europese richtlijn. Dat betekent dat alle Europese landen PSD2 invoeren. Met PSD wil de EU een uniforme betaalmarkt creëren door één juridische kader voor het betalingsverkeer binnen de EU in te stellen. Met het doel om het grensoverschrijdend betalingsverkeer zo gemakkelijk, efficiënt en veilig mogelijk te maken als het binnenlandse verkeer.

Met de komst van PSD2 kunnen niet-bancaire instellingen een PSD2-vergunning verkrijgen, waarmee zij de onder de PSD vallende betaaldiensten mogen leveren binnen de EU.
Hiermee is de betaalmarkt voor nieuwe toetreders opengezet, wat tot meer efficiëntie en lagere kosten moet leiden door de vergrote concurrentie in de betaalmarkt.