Referentie Grootboek Schema

 

RGS is het grootboekrekeningschema dat is gebaseerd op een gestandaardiseerde codering van financiële gegevens.

In RGS (Referentie Grootboek Schema) staan alle grootboekrekeningen die bedrijven nodig hebben om te rapporteren aan overheden (Belastingdienst, KvK, CBS), banken en andere publieke en private organisaties. 

De kern van RGS is de referentiecode. De referentiecode is een unieke lettercode die is gekoppeld aan een bepaalde grootboekrekening. Deze referentiecode wordt vervolgens door de software gebruikt om te koppelen aan andere software.

Meer informatie over RGS kijk op: www.referentiegrootboekschema.nl