Stakeholders

Wat zijn stakeholder?

Stakeholders zijn verschillende groepen die bij een bepaalde onderneming betrokken zijn.
Ze hebben dan ook belang bij het goede presteren van de onderneming.

Hier zijn verschillende voorbeelden van:

  • Medewerkers: Medewerkers voeren op geregelde basis werkzaamheden uit in belang van de onderneming als geheel.
  • Ondernemingsraad: Een ondernemingsraad houdt zich bezig met de belangen voor personeel binnen een onderneming. Het heeft bijvoorbeeld een recht om mee te beslissen over economische zaken.
  • Aandeelhouders: Zoals de naam al zegt, is een aandeelhouder eigenaar van aandelen. Dit maakt je direct voor een mede-eigenaar van een onderneming. Mogelijk ontvangen aandeelhouders dividend.
  • Financiers: Financiers zijn ook stakeholders binnen een onderneming. Ze zorgen ervoor dat er voldoende kapitaal beschikbaar is om een onderneming op te zetten en/of draaiende te houden.
  • Klanten: Klanten spreken relatief voor zich. Het zijn de afnemers van de producten of diensten van een bedrijf.

Al met al zijn de stakeholders alle individuen of groepen mensen die invloed hebben op een onderneming of andersom.