UBO Register

Wat is een UBO?

UBO is een afkorting en staat voor: Ultimate Beneficial Owners, ofwel uiteindelijk belanghebbende van een organisatie.  Dit zijn personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben.
Het betreft dus de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van een bedrijf of zeggenschap hebben over deze organisatie.

Er is dus sprake van een UBO als iemand meer dan 25% van de aandelen heeft in bijvoorbeeld een B.V of als personen meer dan 25% direct of indirect eigenaar is van een VOF of Maatschap.

Wat is het UBO Register?

Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving. Het draagt bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Zo kunnen personen hun financieel-economische criminaliteit niet meer verhullen achter juridische entiteiten. Daarnaast kunnen personen en organisaties door de openbaarheid van het register beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken doen.

Ieder EU-land is verplicht een UBO-register bij te houden. In Nederland is het beheer van het UBO-register belegd bij de Kamer van Koophandel.

Voor meer informatie over het UBO register in Nederland zie de website van de KvK: https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/top-5/de-belangrijkste-vragen-over-het-ubo-register