Winst en Verliesrekening

Een winst-en-verliesrekening wordt ook wel resultatenrekening genoemd. Het is een overzicht met alle inkomsten en uitgaven van een bedrijf.  Dit overzicht eindigt met de winst of verlies die is behaald in een bepaalde periode.
 

Een winst-en-verliesrekening bestaat uit de omzet (opbrengsten) en de kosten van het bedrijf over een periode.
Vaak zijn deze perioden een maand, kwartaal of (boek)jaar.
De winst- en verliesrekening maakt inzichtelijk wat er van je omzet aan winst overblijft nadat je alle kosten en belastingen eraf zijn.

De omzet en kosten worden onder elkaar afgebeeld vaak per grootboekrekening en met totalen per verdichting met de bedragen in een debet of credit kolom. Het geeft goed inzicht in hoe de kosten zich verhouden tot de omzet en waar eventueel verbeteringen mogelijk zijn.

In het online boekhoudprogramma van Asperion kan de Winst- en Verliesrekening automatisch worden opgesteld vanuit de ingevoerde gegevens. Alle informatie die is ingevoerd zet het programma automatisch om in een dergelijke rekening.

Voorbeeld Winst-en verliesrekening
Voorbeeld van een winst en verliesrekening

Deze bedragen uit de winst-en-verliesrekening heb je als kleine ondernemer nodig voor in de aangifte Inkomstenbelasting.

 

Boekjaren vergelijken

Als er meerdere jaren in het boekhoudpakket zijn ingevoerd, kun je de omzet en kosten per jaar vergelijken.
Stijgt je omzet, maar zijn de kosten net zo hard meegestegen? Misschien kun je wel een paar trends ontdekken.

Als de uitgaven van reparaties aan oud materiaal bijvoorbeeld de bedrijfsauto oplopen, is het misschien tijd om een investering te doen in nieuw materiaal.