Wat is XBRL?

XBRL is een afkorting voor eXtensible Business Reporting Language. XBRL is gebaseerd op XML en wordt gebruikt voor het uitwisselen van zakelijke, vaak financiële gegevens.

De kracht van XBRL is dat het afspraken zijn hoe (financiële) bedrijfsgegevens worden uitgewisseld. Zodat ze eenduidig en standaard zijn. Deze afspraken worden vastgelegd in zogenaamde taxonomieën.
XBRL is een internationale standaard, maar Nederland heeft ook zijn eigen taxonomieën. Dit wordt dan weer SBR (Standard Business Reporting genoemd).

Wat is SBR?

SBR is de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages. Samen met organisaties uit de markt, zoals accountants, boekhouders, softwareleveranciers en banken heeft de Nederlandse overheid SBR ontwikkeld.

Toepassingen in Nederland zijn bijvoorbeeld de aangiften die naar de Belastingdienst worden verstuurd en krediet rapportages verstuurd aan de banken.

Het toepassen van XBRL heeft voordelen voor iedereen die bedrijfsinformatie uitwisselt. Door de vastgestelde afspraken over de inhoud van de rapportages (Taxonomie) verhoogt de kwaliteit van de informatie.