XML Auditfile

Met een auditfile is het mogelijk gegevens uit administratieve systemen gestandaardiseerd uit te wisselen. De auditfile is een open standaard voor het bewaren of uitwisselen van gegevens.

Auditfiles worden nu vooral gebruikt voor uitwisseling van financiële gegevens uit boekhoudpakketten, loonadministratiepakketten en kassasystemen.
De auditfiles kunnen worden ingelezen in andere boekhoud- of loonadministratiepakketten om eenvoudig basisgegevens over te zetten.
Auditfiles kunnen ook vaak worden ingelezen in analyse- of rapportagepakketten voor de analyse op rapportage van de financiële boekingen uit de boekhouding.

Historie

De eerste versies van de auditfile is ontwikkeld door de Belastingdienst, voor een eenvoudige controle van de administratie.
De huidige ontwikkeling van de auditfile liggen bij het Auditfileplatform. Dit is een samenwerking tussen de Belastingdienst, SRA en commerciële partijen.

De eerste, financiële auditfile was gebaseerd op een ASCII-bestandsindeling (ADF). De huidige versies auditfiles kennen een XML-gebaseerde bestandsindeling. (XAF)

Bestand extensies

De belangrijkste bestand extensies van de huidige Nederlandse auditfileformaten zijn:

.adf voor eerste versie financiële auditfile (ASCII)
.xaf voor tweede en derde versie auditfiles (XML)
.xas voor mutaties uit salarisverwerkingspakketten (XML)
.xaa mutaties uit afrekensystemen voor POS transactiegegevens (XML)
.xar Auditfile voor ritregistratie systemen (XML)