Zeker-Online

Zeker-Online is een keurmerk wat de betrouwbaarheid van online cloud diensten vast stelt. Het keurmerk toetst op ruim 230 normen waaraan een online boekhoudpakket moet voldoen.
Ter verkrijging van het keurmerk worden hoge eisen gesteld aan de betrouwbaarheid van de dienstverlening door de deelnemer.

Het keurmerk kijkt niet zozeer naar de functionele aspecten van een boekhoudpakket maar staat voor betrouwbaarheid, veiligheid, continuïteit, kwaliteit en juridische zekerheid.

Met dit keurmerk wordt zichtbaar welke aanbieders van online boekhouding deze diensten zodanig leveren dat wordt voldaan aan belangrijke online security vereisten.
De beveiligingsrichtlijnen van het National Security Center spelen daarbij een belangrijke rol.

De maatregelen waarvan opzet, bestaan en werking worden vastgesteld zijn te verdelen over de volgende domeinen:

  • beschikbaarheid en continuïteit van de dienst als geheel;
  • integriteit en vertrouwelijkheid van de data;
  • naleving van relevante wet- en regelgeving.

Het normenkader is gebaseerd op:

  • de beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties van het National Cyber Security Center;
  • het COBIT- raamwerk;
  • Nederlandse wet- en regelgeving en daarmee ook de wet op persoonsgegevens en datalekken. (AVG)

Om in aanmerking te kunnen komen voor het Keurmerk Zeker-OnLine dienen de aanbieders van online administratieve diensten te voldoen aan hoge kwaliteitseisen die een betrouwbare en continue verwerking van transacties waarborgen.

 

Het online boekhoudpakket van Asperion is sinds 2014 keurmerkhouder van Zeker-Online.