Accountantsverklaring

Een accountantsverklaring is een verklaring van een registeraccountant of accountant-administratieconsulent bij een financieel overzicht.
Vaak is dit een jaarrekening, maar het kan ook een ander financieel overzicht zijn

Er zijn samengevat drie soorten accountantsverklaringen:

  • Controleverklaring: Accountant heeft de opdracht het financieel overzicht te controleren.
  • Beoordelingsverklaring: Accountant heeft de opdracht het financieel overzicht te beoordelen Dit geeft een lagere vorm van zekerheid dan de controleverklaring.
  • Samenstellingsverklaring: Accountant heeft de opdracht het financieel overzicht samen te stellen.

Bij elk van de 3 verklaringen is de accountant verplicht zich te houden aan standaarden. Deze zijn door de beroepsorganisatie van accountants (Koninklijke NBA) vastgesteld.
Meer informatie over deze standaard: “Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS)” zijn te vinden op de website het het NBA :  www.nba.nl