Jaarrekening

Wat is een jaarrekening?

De jaarrekening is een jaarlijks opgesteld verslag van de onderneming waarin de financiële prestaties worden weergegeven. Een jaarrekening bestaat o.a. uit de balans en de winst- en verliesrekening met daarbij een toelichting.
In de meeste gevallen zal een boekhouder of accountant de jaarrekening samenstellen vanuit de boekhouding, sommige ondernemers doen het ook zelf.
Op basis van grootte-criteria wordt bepaald hoe uitgebreid de jaarrekening moet zijn en of er een controle door de accountant uitgevoerd moet worden.

Voor sommige rechtspersonen is een accountantsverklaring over de jaarrekening verplicht. De jaarrekening moet dan gecontroleerd zijn door een registeraccountant of certificerend accountant-administratieconsulent.
Met deze verklaring toon je dus aan dat je jaarrekening aan de wettelijke eisen voldoet. Soms is het dus verplicht om deze te laten opstellen.

Wat is een jaarrekening?

Wanneer is een jaarrekening verplicht?

Voor bepaalde bedrijfsvormen is het verplicht om de jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit is bijvoorbeeld zo bij B.V.’s, N.V.’s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Voor eenmanszaken en vennootschappen onder firma’s met Nederlandse kapitaalvennoten geldt deze verplichting niet.

Voor de actuele informatie om te bepalen of er een jaarrekening gepubliceerd moet worden, kan de website van de Kamer van Koophandel worden geraadpleegd.