Cashflow of Kasstroom

Cash flow (In het Nederlands Kasstroom) is een term die wordt gebruikt waarmee bij een onderneming de in- en uitstroom van liquide middelen bedoeld wordt.
Het verschil tussen de ontvangsten en de uitgaven in een periode wordt de netto kasstroom genoemd. Indien er sprake is van meer uitgaven dan ontvangsten is er sprake van een negatieve kasstroom en wanneer er meet ontvangsten zijn als uitgaven is er sprake van een positieve kasstroom.

Hoewel er in kasstroom het woord “kas” zit, gaat het hier om alle liquide middelen en niet alleen het kasgeld.

Een onderneming kan winst maken en toch een negatieve netto kasstroom hebben, of andersom. Als je omzet of kosten maakt, dan is dit vaak op factuur met een betaaltermijn.
Bijvoorbeeld als er vandaag dus iets wordt verkocht is de omzet vandaag. De geldstroom (ontvangst van het factuursaldo) is vaak pas later, na 30-dagen bijvoorbeeld.
Als je voor de verkopen (omzet) kosten moet maken, bijvoorbeeld inkopen van goederen moet je dus goed rekening houden met de kasstroom zodat er over voldoende liquide middelen wordt beschikt.