Liquide Middelen

Wat zijn Liquide Middelen?

In boekhoudtermen zijn Liquide Middelen het geld wat een bedrijf op de bank en in kas heeft.
Als je een rekening betaald en geld overmaakt aan een leverancier nemen je liquide middelen af. Wanneer je geld ontvangt nemen de liquide middelen weer toe.

‘liquide’ is een vertaling voor vloeibaar. Dit is dus geld waar je direct over kunt beschikken en gemakkelijk wan worden ‘verplaatst’.
Je liquide middelen worden voornamelijk gebruikt om je kortlopende schulden af te lossen. (Lopende rekeningen, Salarissen..)

Het is belangrijk om over voldoende liquide middelen te beschikken in de onderneming om zo de schulden op korte termijn te kunnen voldoen.
Echter is te veel ook niet goed. Als de liquide middelen niet worden gebruikt kunnen deze beter worden investeert in andere bedrijfsmiddelen.
Door middel van kengetallen kan je vaststallen of voldoende liquide middelen bezit. Dit kan met de ratio’s: Quick Ratio en Current Ratio.

De liquide middelen staan op de linkerzijde (activa) van de balans.