EBITDA

EBITDA is de Engelstalige afkorting van Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization en wordt gebruikt als maatstaf voor de winstgevendheid die een onderneming realiseert met haar operationele activiteiten, zónder dat er winstcorrecties gedaan worden als gevolg van niet-operationele activiteiten (zoals rente inkomsten of uitgaven of financieringen) of fiscale regelingen (zoals afschrijvingen en activeringen) of belastingen.

De Nederlandse vertaling is Winst vóór aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen of activeringen, dit is ook de letterlijke inhoud van het begrip.

EBITDA geeft, in vergelijking tot de fiscale winst, beter weer in hoeverre een onderneming winstgevend is en een gezonde cashflow genereert. De EBITDA is daarmee beter bepalend voor de waardering (valuatie) van een onderneming.

De EBITDA kan als kengetal toegevoegd worden aan de Asperion Winst/Verliesrekening met de kengetallen functie.

EBITDA Formule

Meer informatie ofer EBITDA? Zie Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/EBITDA