Opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP)

Wat zijn Intracommunautaire prestaties?

Wanneer er goederen of diensten vanuit Nederland worden geleverd aan belastingplichtige klanten binnen de EU, moeten deze leveringen worden doorgegeven aan de Nederlandse Belastingdienst. Dit kan worden gedaan door middel van een ICP opgaaf.

ICP Opgaaf Formulier

Wat is een ICP opgave?

Een ICP opgaaf is een specificatie van de intracommunautaire prestaties die in de BTW aangifte zijn aangegeven. Het totaalbedrag van de ICP opgaaf moet overeenkomen met het bedrag op de BTW-aangifte onder het kopje: “3b – Leveringen naar/diensten in landen binnen de EU”.

In een ICP opgaaf moet worden vermeld:

Als er in een periode geen leveringen binnen de EU hebben plaatsgevonden, hoeft er geen ICP opgaaf ingediend te worden.

De ICP opgaaf kan per jaar, kwartaal of maand worden gedaan en is afhankelijk van de situatie.

Meer informatie over de ICP opgaaf kan worden teruggelezen op de website van de Belastingdienst.

Met het online boekhoudpakket van Asperion kunnen ICP opgaven direct worden verzonden.
Via de geïntegreerde Digipoort koppeling word de opgaaf direct verzonden aan de Belastingdienst.

Meer over de werking van de ICP Opgaaf in Asperion is te vinden in de Online Help.