Kruisposten

Wat zijn kruisposten?

Kruisposten zijn een grootboekrekening die wordt gebruikt om saldo’s tijdelijk op te parkeren. Een kruispost wordt vaak gebruikt om geld tussen 2 eigen bankrekeningen uit te wisselen of tussen de kas en de bank. Omdat je niet rechtstreeks op twee bankrekeningen (grootboekrekeningen) mag boeken wordt dit via een kruispost / tussenrekening gedaan.

Voorbeeld

Wanneer er gelden worden overgeboekt van bankrekening A naar bankrekening B kan de afschrijving van rekening A worden geboekt op een kruispost.

Grootboekrekening Debet Credit Opmerking
2000 – Kruisposten 500 Parkeren van saldo
1110 – Bankrekening ABN 500 Afschrijving van de bankrekening

 

Op het moment dat de bijschrijving op bankrekening B plaatsvind dan kan deze ook worden (tegen)geboekt op kruispost.

Grootboekrekening Debet Credit Opmerking
1120 – Bankrekening ING 500 Bijschrijving op bankrekening B
2000 – Kruisposten 500 Geparkeerd saldo van rekening A

 

De bovenstaande voorbeeld journaalposten ‘parkeren’ tijdelijk het saldo op de rekening kruisposten. Uiteindelijk bevat de rekening kruisposten geen saldo meer. Dit is precies de functie van de rekening kruisposten. Het fungeert als tussenrekening en zou uiteindelijk aan het eind van het jaar op de balans op 0 moeten staan.