Journaalpost

Wat is een journaalpost?

Een journaalpost is een manier om de boekhouding in te voeren, dit systeem heet dubbel boekhouden. Een journaalpost wordt vervolgens opgenomen in het grootboek.
Voor alle mutaties in de boekhouding wordt een journaalpost gemaakt. Hierin wordt vastgelegd welke grootboekrekeningen gedebiteerd en gecrediteerd moeten worden.
Elke journaalpost moet in balans zijn (debet = credit). Het totaalbedrag aan de debetzijde moet gelijk zijn aan het totaal aan de creditzijde.
De journaalpost bestaat daarom ook altijd uit minimaal 2 regels. maar dit zijn er ook vaak meer. De journaalpost wordt gekoppeld aan een dagboek om de mutaties onder te verdelen.

Een journaalpost kan handmatig worden ingevoerd, maar in veel gevallen maakt het boekhoudpakket zelf de journaalpost aan.
Een handmatige journaalpost kan worden gebruikt om correcties toe te passen.

Voorbeeld journaalpost

Onderstaand voorbeeld is een journaalpost vanuit een verkoopfactuur.
Bij een verkoop op factuur, zal er een vordering op een debiteur ontstaan. De omzet en btw worden vervolgens gesplitst.

Grootboekrekening Debet Credit Opmerking
1300 – Debiteuren 121 Debiteur schuld
8000 – Omzet 100 Netto omzet
1500 – BTW te betalen hoog 21 Te betalen BTW bedrag

Als de factuur vervolgens wordt voldaan via de bank ontstaat de volgende journaalpost.

Grootboekrekening Debet Credit Opmerking
1100 – Bank 121 Banksaldo wordt hoger
1300 – Debiteuren 121 Schuld aan debiteuren wordt lager

Loonjournaalpost

Met de loonjournaalpost leg je in de boekhouding vast wat de loonkosten zijn, en hoe ze zijn opgebouwd uit loonheffingen en nettoloon.
Een loonjournaalpost is een journaalpost met hierin de looncomponenten uitgesplitst. Deze loonjournaalposten worden veelal aangeleverd door de salarisverwerker. Een salaris is opgebouwd uit verschillende componenten zoals: het netto-loon, af te dragen loonbelasting, vakantiegeld reservering en andere bijdragen zoals de sociale lasten.

Voorbeeld loonjournaalpost:

Grootboekrekening Debet Credit Opmerking
4400 – Lonen en Salarisen 4.000 Totale kosten van de werkgever
1500 – Te betalen loonheffing 1.300 Af te dragen belasting voor de inkomsten.
2300 – Netto Lonen 2.700 Uit te betalen netto loon

Journaalposten in Asperion

Met het online boekhoudprogramma Asperion wordt de meeste journaalposten automatisch aangemaakt vanuit de ingevoerde stukken.
Inkoopfacturen, Verkoopfacturen, Bankafschriften, Kasbladen, afschrijvingen etc. worden allemaal automatisch aangemaakt.
Door middel van de rapportage functies zoals een balans en winst/verlies rekening kan er altijd een overzicht worden uitgedraaid van de gemaakte journaalposten.