Omzet

De term omzet komt uit de bedrijfseconomie en duidt het totaalbedrag van alle verkopen van een bedrijf in een periode. Omzet is een product van de prijs en afzet. Zo kan ook de omzet worden bepaald van een bepaald artikel (prijs x afzet). Omzet staat los van de vraag of de opbrengst van de verkopen is te gelden is gemaakt, of dat het deze nog als vordering uit staat.

Het omzetbedrag is altijd exclusief btw.

De bruto-omzet is het totaal van alle verkopen, identiek aan wat hierboven als omzet gedefinieerd is. De netto-omzet is de bruto-omzet minus de retour goederen (incl. schadevergoedingen aan afnemers voor slechte producten) en de betalingskortingen aan afnemers.

 

Het online boekhoudpakket Asperion berekend de omzet automatisch vanuit de gestuurde facturen.
Deze omzet is per periode terug te vinden in rapportages zoals de Winst- en Verliesrekening.
Daarnaast zijn er rapportages beschikbaar om de omzet te analyseren op debiteur of artikel niveau.