Saldibalans

Een Saldibalans is een tussentijdse balans waarbij van elke grootboekrekening het saldo wordt vermeld. Dus niet alleen de balansrekeningen maar ook de winst- en verlies grootboekrekeningen. Deze saldibalans is onderdeel van de kolommenbalans. De saldibalans geeft van elke grootboekrekening het verschil weer tussen de debet- en credit telling van de proefbalans. Een proefbalans wordt meestal periodiek opgesteld. Dit kan aan het einde van de maand zijn of van een kwartaal.

Wat is een Saldibalans?

Voordat er een saldibalans kan worden opgesteld wordt er een proefbalans opgemaakt.  Met behulp van de proefbalans kan vervolgens de saldibalans worden opgesteld. Op de saldibalans worden de rekeningen in de volgorde van rekeningnummer opgesteld. Achter de namen van de rekeningen staan twee kolommen. Dit zijn de debetzijde en de creditzijde. Het verschil tussen de debet- en creditzijde van de proefbalans (saldo) plaats je vervolgens in dit rapport. Als een saldo uit het grootboek debet is, komt hij ook aan deze zijde van de saldibalans. En is het saldo credit in het grootboek,  dan komt deze op zijn beurt weer aan de creditzijde. Ook op deze balans moeten de debet- en de creditzijde altijd gelijk zijn.

Hierdoor ontstaat er een handig overzicht en je weet dan precies de grootste kostenposten te vinden de administratie.

Benieuwd hoe een saldibalans eruit ziet? Zie onderstaande voorbeeld.

Schermafbeelding proef- en saldibalans

Berekenen met een boekhoudprogramma

Wanneer je de saldibalans gaat opstellen kun je hier ook een online boekhoudprogramma voor gebruiken. Het boekhoudprogramma van Asperion heeft namelijk een rapportage optie waarmee je de saldibalans direct kunt inzien. Je hebt hierdoor alle saldi direct bij elkaar staan. Daarnaast kun je dan ook gelijk het beginsaldo zien.