Balans

Op de balans staat een momentopname van alle bezittingen, vermogen en schulden van je onderneming. Een balans bestaat uit twee zijden: links en rechts.
De linkerzijde (ook wel de debet of activa) de en de rechterzijde (ook wel de credit of passiva).

Aan de linkerkant (debet) staan alle bezittingen: gebouwen, vervoermiddelen, voorraden, vorderingen (activa) en je beschikbare liquide middelen (bank- en kassaldo).
Aan de rechterkant (credit) staan de middelen waarmee je de bezittingen hebt betaald (passiva).  Dit kan zijn gedaan met het eigen vermogen (eigen geld), of met geleend geld (schulden = vreemd vermogen).

Balans in overwicht

Een balans is altijd in evenwicht, dus de debet- en creditzijde zijn altijd even groot. (Debet = Credit)
Met andere termen: activa = passiva = eigen vermogen + schulden