Universal Business Language (UBL)

Wat is UBL?

UBL is de afkorting voor Universal Business Language. Dit is vrij vertaald een universele taal voor bedrijven.
Met behulp van UBL kunnen bedrijven documenten uitwisselen volgens een vastgelegde standaard, zodat deze documenten automatisch door de ontvanger kunnen worden verwerkt.
Bijvoorbeeld voor het opstellen van facturen of bestelbonnen. UBL is voortgekomen uit de EDIFACT– en X12-standaarden voor facturatie en de door EDI geïnspireerde XML-standaard ebXML.

Er is ook een UBL standaard voor elektronische facturen. In dit UBL-bestand (XML) zitten alle velden die op een factuur behoren te staan.
Het voordeel van een elektronische factuur is dan een ontvangend softwarepakket deze eenduidig kan verwerken. Een elektronische factuur maakt het mogelijk om facturen direct tussen bedrijven uit te wisselen en tussen boekhoudpakketten te versturen.
Het UBL bestand kan direct worden ingelezen zonder handmatige invoer.

De elektronische variant van de factuur kan samen met het PDF document per e-mail worden verstuurd.
Ook is het mogelijk om via het Europese PEPPOL netwerk e-facturen te versturen tussen bedrijven. (Via KvK- en OIN nummers).

Het online boekhoudpakket Asperion kan zowel UBL bestanden genereren bij het versturen van de facturen per e-mail als deze inlezen en verwerken.
Meer informatie over de werking van deze functie kan worden teruggelezen in de online help.

Asperion is UBL-Ready